Det finnes flere veier til IT-kompetanse!

Kompetansebehovene i arbeidslivet har økt over tid og resulterer i økt etterspørsel av fagarbeidere med høyere yrkesfaglig utdanning. Arbeidsgivernes kompetanseundersøkelser tilsier satsing på å utdanne unge og egne ansatte i tiden framover.

Norge har behov for å sikre digital kompetanse i hele befolkningen, og særlig i høyt spesialiserte bransjer som driver kompleks tjenste- og produktutvikling og produksjon. Innen deler av arbeidslivet og i IT-bransjen er lærlingordningen og yrkesfaglig kompetanse relativt ukjent til tross for at mye av arbeidet som utføres der ikke er utpreget akademisk.

IT-bransjen melder om rekrutteringsbehov som ikke dekkes gjennom vanlige kanaler og jeg mener de bør se til nye muligheter for å dekke sine arbeidskraftbehov. Gjennom å rekruttere lærlinger som blir  IT- utviklere og driftsteknikere fra det nye utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon eller andre kompetanser fra Elektro og datateknologi, kan bedriftene utvikle «nøkkelklar» kompetanse for egen virksomhet og bransje og samtidig bidra til at unge får gjennomført utdanning med relevant kompetanse. Til alt overmål med lærlingtilskudd fra staten. Hva venter dere på?

Gjennom høyere yrkesfaglig utdanning kan unge fagarbeiderne få spesialisering og dybde på nivå med høyskolekompetanse. Ved å utvide sitt rekrutteringsmønster oppnår IT-bransjen det annen industri har oppdaget for lenge siden – at det ofte er god produktivitet i sammensatte kompetanseteam hvor fagarbeidere med videreutdanning og unge med gradsutdanninger utfyller hverandre.

Innovasjon i utdanningsmodeller

Høyere yrkesfaglige utdanning gir rom for mange spennende og nye kombinasjoner med bakgrunn i fagbrevkompetanse. Det finnes utdanningsaktører som vil være med på innovasjon og utforsking av nye utdanningsmodeller hvis virksomhetene stiller opp.

Et eksempel på slike muligheter kunne være å prøve ut sammensatte løp mellom yrkesfaglig videregående opplæring og fagskolenivå. Det vil gi samme utdanningslengde som gradsutdanninger på bachelornivå, men med mer praktisk orienterte læringsutbytter og kompetanse.

Illustrasjonsbilde: Shutterstock/ BalanceFormCreative

%d bloggers like this: